Witaj na stronie Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych

Uprzejmie informujemy ,że telefon dyrektora szkoły uległ awarii.

Prosimy o kontakt na numery

- sekretariat 600 029 791

- osoba prowadząca 691 945 225

ID 10033213Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych jest warszawską niepubliczną szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła kształci w pięciu kierunkach:

  • higienistka stomatologiczna,
  • asystentka stomatologiczna,
  • opiekunka dziecięca,
  • opiekun medyczny,
  • asystent osoby niepełnosprawnej.

Atutem Centrum Kształcenia jest stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, ukierunkowanych na rozwój umiejętności praktycznych. Stale uzupełniana i wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły, nowoczesny sprzęt audiowizualny i w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne. Profesjonalna kadra dydaktyczna, posiadająca uprawnienia pedagogiczne, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

ulotka