Witaj na stronie Policealnej Szkoły Kształcącej w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie

dawniej "Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie"

ID 10033213Policealna Szkoła Kształcacą w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie jest niepubliczną szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła kształci w pięciu kierunkach:

  • higienistka stomatologiczna,
  • asystentka stomatologiczna,
  • opiekunka dziecięca,
  • opiekun medyczny,
  • opiekun w Domu Pomocy Społecznej,
  • asystent osoby niepełnosprawnej.

Atutem Centrum Kształcenia jest stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, ukierunkowanych na rozwój umiejętności praktycznych. Stale uzupełniana i wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły, nowoczesny sprzęt audiowizualny i w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne. Profesjonalna kadra dydaktyczna, posiadająca uprawnienia pedagogiczne, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Polecane kierunki:

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Nowy kierunek w 2019 r. : Technik Elektroradiolog - więcej informacji, prosimy o kontakt ze szkołą.

Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie przyjmuje już zgłoszenia na nowy rok szkolny 2019/2020. Zaczynamy we wrześniu 2019. Nie czekaj - zapisz się już dziś!

Uprzejmie informujemy, że realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 2245 ze zm.) - zmieniona została nazwa Szkoły.
Aktualna, obowiązująca od 21 czerwca 2019 r., nazwa:
POLICEALNA SZKOŁA KSZTAŁCĄCA W NIEKTÓRYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
W WARSZAWIE

 CK ferie