Informujemy, że realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 2245 ze zm.) - zmieniona została nazwa Szkoły.
Aktualna, obowiązująca od 21 czerwca 2019 r., nazwa:

POLICEALNA SZKOŁA KSZTAŁCĄCA W NIEKTÓRYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
W WARSZAWIE