OPIS ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

719395 58563415Higienistka stomatologiczna tworzy średni personel medyczny, którego pracę wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Absolwenci Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych są przygotowani do wykonywania następujących zadań:

 • Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;
 • Asystowanie lekarzowi przy zabiegach;
 • Samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza;
 • Przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z zasadami ergonomii;
 • Opieka nad pacjentem w zakresie doradztwa związanego z higieną jamy ustnej i profilaktyki próchnicy;
 • Wykonywanie zabiegów typu: scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie i lakierowanie.

Celem nadrzędnym szkoły jest wspieranie indywidualnego rozwoju każdego słuchacza, a także poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru zawodu higienistka stomatologiczna.

Atutami szkoły są:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna posiadająca uprawnienia pedagogiczne, która gwarantuje wysoką jakość kształcenia;
 • Stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, ukierunkowanych na rozwój umiejętności praktycznych;
 • Stałe uzupełnianie i wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, nowoczesny sprzęt audiowizualny, w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne;
 • Systematyczne wzbogacanie księgozbioru o woluminy z zakresu stomatologii;

Możliwe miejsca pracy po ukończeniu szkoły to:

 • Gabinety stomatologiczne prowadzone przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych;
 • Wszelkiego typu poradnie i ośrodki zdrowia;
 • Specjalistyczne laboratoria inżynierii dentystycznej;
 • Instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne zajmujące się promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką medyczną;

Zawód higienistka stomatologiczna jest regulowany prawem. W Polsce rozwija się on dynamicznie. Gabinety stomatologiczne chcąc zapewnić pacjentowi najwyższą jakość usług – zatrudniają higienistki stomatologiczne, których codzienna praktyka związana jest z profilaktyką i estetyką jamy ustnej.

Załączniki:

pdf iconRamowy plan nauczania - wersja aktualna