Szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ opracowany na podstawie Rozp. MEN z dnia 07.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania.

Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

roczny okres nauczania

 

Zawód: Opiekun medyczny; symbol 532102

       

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

 

Kwalifikacje:

 

K1 – Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)

 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr I

semestr II

Suma godzin
w  okresie nauczania

 
 
 

Przedmioty ogólnokształcące

 

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

20

 

Łączna liczba godzin

20

 

20

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 20

15

35

 

2

Zdrowie publiczne

 

20

20

 

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 15

15

30

 

4

Zarys psychologii i socjologii

15 

 

15

 

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

20

20

 

6

Język migowy

 

 20

20

 

7

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

15

 

15

 

8

Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia

10

 

10

 

Łączna liczba godzin

75

90

165

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*

 

1

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

40 

40

80

 

2

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

40

45

85

 

Łączna liczba godzin

80

85

165

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

330

 

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

350

 

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

 

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

***do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego

 
 

Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

   
 

semestr I

2

80

   
 

semestr II

2

80

   
 

Razem

4

160

   

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru