Zasady rekrutacji

1223590 65778170Zainteresowanych zapraszamy do składania aplikacji wstępnych - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
Komplet dokumentów należy składać w Sekretariacie Szkoły: ul. Targowa 86(II piętro)
Liczba miejsc ograniczona!
Szczegółowe informacje: tel.: 602 514 352 oraz 600 029 791.
Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły,
  • Trzy fotografie legitymacyjne,
  • Oryginał świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy w zakresie braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna,
  • Badanie SANEPiD (nosicielstwo)
  • Kserokopia dowodu osobistego

Zgodnie z rozporządzeniem Kuratorium Oświaty z dnia 11 lutego 2013 r. kandydaci muszą złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie najpóźniej do dnia 26 sierpnia.

Załączniki: