header

Witaj na stronie Policealnej Szkoły Kształcącej w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie

dawniej "Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie"

Policealna Szkoła Kształcacą w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie jest niepubliczną szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła kształci w sześciu kierunkach:

Atutem Centrum Kształcenia jest stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, ukierunkowanych na rozwój umiejętności praktycznych. Stale uzupełniana i wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły, nowoczesny sprzęt audiowizualny i w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne. Profesjonalna kadra dydaktyczna, posiadająca uprawnienia pedagogiczne, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Polecane kierunki
????????????????????????????????????
Higienistka stomatologiczna
80923_2491
Asystentka stomatologiczna
redd-9o8YdYGTT64-unsplash

O szkole

Policealna Szkoła Kształcąca w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie to niepubliczna szkoła policealna dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcąca od stycznia 2011 roku na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy.

Jest to szkoła gdzie:

 • kompetentni nauczyciele cieszą się autorytetem u słuchaczy, charakteryzują się życzliwym podejściem, budzą ich zaufanie i wspierają w rozwoju,
 • dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, potrafi sprawnie organizować działalność szkoły, jest jej dobrymgospodarzem, wspiera nauczycieli w ich pracy,
 • zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent słuchacza , nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły,
 • bogato wyposażone pracownie zachęcają słuchaczy do zdobywania wiedzy,
 • zdawalność egzaminów z kwalifikacji osiąga 100%.
pexels-pixabay-301926
Nasz cel to przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
kimberly-farmer-lUaaKCUANVI-unsplash

Dążymy do tego, aby Słuchacz:

 • zdobył wykształcenie pozwalające mu odnaleźć się na rynku pracy,
 • umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji,
 • potrafił nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
 • wykazywał się odpowiedzialną, twórczą postawą,
 • znał swoją wartość.

Stwarzamy możliwie najlepsze warunki dla rozwoju Słuchaczy kształconych w zawodach medyczno - społecznych poprzez:

 • przekazywanie wiedzy,
 • rozwój umiejętności,
 • kształtowanie postawy pożądanej w zawodach medyczno - społecznych,
 • współpracę z placówkami, instytucjami działającymi na rzecz kształcenia służb medyczno - społecznych
 • realizowanie wspólnych celów z partnerami środowiska lokalnego

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę i wysoki poziom kształcenia,
 • właściwe zorganizowany proces kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktycznym,
 • brak ukrytych kosztów (płacisz tylko czesne).
rut-miit-oTglG1D4hRA-unsplash

Więcej o nas

1
zadowolonych Słuchaczy
1
doskonałych nauczycieli
1
% zdanych egzaminów
1
lat na rynku

aktualności

Najnowsze informacje:

Nabór wiosna 2023 technik
28
listopad.,2022

Nabór na semestr wiosenny/2023

Czytaj więcej
Nabór wiosna 2023 - opiekun
20
listopad.,2022

Nabór na semestr wiosenny/2023

Czytaj więcej
Nabór wiosna 2023
16
listopad.,2022

Nabór na semestr wiosenny/2023

Czytaj więcej