header

Witaj na stronie Policealnej Szkoły Kształcącej w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie

dawniej "Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie"

Policealna Szkoła Kształcacą w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie jest niepubliczną szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła kształci w sześciu kierunkach:

Nabór jesień 2024 fb

Atutem Centrum Kształcenia jest stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, ukierunkowanych na rozwój umiejętności praktycznych. Stale uzupełniana i wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły, nowoczesny sprzęt audiowizualny i w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne. Profesjonalna kadra dydaktyczna, posiadająca uprawnienia pedagogiczne, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Polecane kierunki
????????????????????????????????????
Higienistka stomatologiczna
80923_2491
Asystentka stomatologiczna
pexels-pavel-danilyuk-7108116
Technik sterylizacji medycznej
vlad-sargu-ItphH2lGzuI-unsplash
Opiekun w domu pomocy społecznej
pexels-polina-tankilevitch-3735715
Technik farmaceutyczny
redd-9o8YdYGTT64-unsplash

O szkole

Policealna Szkoła Kształcąca w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie to niepubliczna szkoła policealna dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcąca od stycznia 2011 roku na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy.

Jest to szkoła gdzie:

 • kompetentni nauczyciele cieszą się autorytetem u słuchaczy, charakteryzują się życzliwym podejściem, budzą ich zaufanie i wspierają w rozwoju,
 • dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, potrafi sprawnie organizować działalność szkoły, jest jej dobrymgospodarzem, wspiera nauczycieli w ich pracy,
 • zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent słuchacza , nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły,
 • bogato wyposażone pracownie zachęcają słuchaczy do zdobywania wiedzy,
 • zdawalność egzaminów z kwalifikacji osiąga 100%.
pexels-pixabay-301926
Nasz cel to przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
kimberly-farmer-lUaaKCUANVI-unsplash

Dążymy do tego, aby Słuchacz:

 • zdobył wykształcenie pozwalające mu odnaleźć się na rynku pracy,
 • umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji,
 • potrafił nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
 • wykazywał się odpowiedzialną, twórczą postawą,
 • znał swoją wartość.

Stwarzamy możliwie najlepsze warunki dla rozwoju Słuchaczy kształconych w zawodach medyczno - społecznych poprzez:

 • przekazywanie wiedzy,
 • rozwój umiejętności,
 • kształtowanie postawy pożądanej w zawodach medyczno - społecznych,
 • współpracę z placówkami, instytucjami działającymi na rzecz kształcenia służb medyczno - społecznych
 • realizowanie wspólnych celów z partnerami środowiska lokalnego

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę i wysoki poziom kształcenia,
 • właściwe zorganizowany proces kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktycznym,
 • brak ukrytych kosztów (płacisz tylko czesne).
rut-miit-oTglG1D4hRA-unsplash

Więcej o nas

1
zadowolonych Słuchaczy
1
doskonałych nauczycieli
1
% zdanych egzaminów
1
lat na rynku

aktualności

Najnowsze informacje:

Dzień otwarty maj 2024-2
15
maj 2024

Dzień otwarty 2024

Czytaj więcej
Nabór wiosna 2024 fb
23
paź 2023

Nabór na semestr wiosenny 2024

Czytaj więcej
Nabór jesień 2023 opiekun
13
lipca 2023

Nabór na semestr jesienny 2023

Czytaj więcej