header

Opis zawodu higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna tworzy średni personel medyczny, którego pracę wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Absolwenci Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych są przygotowani do wykonywania następujących zadań:

  • Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;
  • Asystowanie lekarzowi przy zabiegach;
  • Samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza;
  • Przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z zasadami ergonomii;
  • Opieka nad pacjentem w zakresie doradztwa związanego z higieną jamy ustnej i profilaktyki próchnicy;
  • Wykonywanie zabiegów typu: scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie i lakierowanie.
????????????????????????????????????

Celem nadrzędnym szkoły jest wspieranie indywidualnego rozwoju każdego słuchacza, a także poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru zawodu higienistka stomatologiczna.

Możliwe miejsca pracy po ukończeniu szkoły to:

  • Gabinety stomatologiczne prowadzone przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych;
  • Wszelkiego typu poradnie i ośrodki zdrowia;
  • Specjalistyczne laboratoria inżynierii dentystycznej;
  • Instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne zajmujące się promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką medyczną;
Zawód higienistka stomatologiczna jest regulowany prawem. W Polsce rozwija się on dynamicznie. Gabinety stomatologiczne chcąc zapewnić pacjentowi najwyższą jakość usług – zatrudniają higienistki stomatologiczne, których codzienna praktyka związana jest z profilaktyką i estetyką jamy ustnej.