header

Opis zawodu technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Kształcenie przygotowuje do wykonywania dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych:
1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
3) przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.


Wymagane wykształcenie do podjęcia nauki - średnie.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym.

Okres kształcenia - 1 rok (2 semestry)


pexels-pavel-danilyuk-7108116