header

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych zapraszamy do składania aplikacji wstępnych - formularz zgłoszeniowy poniżej.
Komplet dokumentów należy składać: ul. Targowa 86 (piętro -1)
Liczba miejsc ograniczona!
Szczegółowe informacje: tel.: 

604 549 556 - Dyrektor Szkoły

691 945 225 - Organ Prowadzący

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły,
  • Dwa fotografie legitymacyjne,
  • Oryginał świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy w zakresie braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna,
  • Badanie SANEPiD (nosicielstwo)

Zgodnie z rozporządzeniem Kuratorium Oświaty z dnia 11 lutego 2013 r. kandydaci muszą złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie najpóźniej do dnia 26 sierpnia.

1223590_65778170

Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobych przez Policealną Szkołę Kształcącą w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie, ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 844.

Formularz zgłoszeniowy