header

Opis zawodu technik FARMACEUTYCZNY

Celem kształcenia technika farmaceutycznego jest zdobycie uprawnień w zakresie sporządzania i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami, dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

 Kształcenie technika farmaceutycznego odbywa się w 2,5 letnim cyklu, w formie dziennej, w oparciu o następujące zakresy przedmiotowe:

 • - bezpieczeństwo i higiena pracy,
  - podstawy zawodu technik farmaceutyczny,
  - sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i preparatów leczniczych,
  - współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach,
  - zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne,
  - prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego,
  - język obcy zawodowy,
  - kompetencje personalne i społeczne,
  - organizacja pracy małych zespołów.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym.

Okres kształcenia - 2,5 roku (5 semestrów)


pexels-polina-tankilevitch-3735715